کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


فضا 100 مگابایت
فضا : 100 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
آپتایم :99.99درصد
وب سرور قدرتمند nginx
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
توجه : این سرویس برای چت روم نیز مناسب میباشد
2,500 تومان ماهانه

فضا 500 مگابایت
فضا : 500 مگابایت
پهنای باند : نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
آپتایم :99.99درصد
وب سرور قدرتمند nginx
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
4,000 تومان ماهانه

فضا 1 گیگابایت
فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
آپتایم :99.99درصد
وب سرور قدرتمند nginx
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
توجه : این سرویس برای چت روم نیز مناسب میباشد
8,000 تومان ماهانه

فضا 2 گیگابایت
فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
آپتایم :99.99درصد
وب سرور قدرتمند nginx
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
توجه : این سرویس برای چت روم نیز مناسب میباشد
15,000 تومان ماهانه

فضا 5 گیگابایت
فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
آپتایم :99.99درصد
وب سرور قدرتمند nginx
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
توجه : این سرویس برای چت روم نیز مناسب میباشد
25,000 تومان ماهانه

فضا 10 گیگابایت
فضا : 10 گیگابایت
پهنای باند : نامحدود
کلیه امکانات نامحدود
آپتایم :99.99درصد
وب سرور قدرتمند nginx
همین الان سفارش دهید انی تحویل بگیرید.
بک اپ گیری بصورت روزانه و هفتگی انجام میگیرد.
پشتیبانی از کلیه اسکریپت ها و سیستم های مدیریت محتوا
پشتیبانی 24 ساعته و فعال
توجه : این سرویس برای چت روم نیز مناسب میباشد
38,000 تومان ماهانه