کارت خرید

یافتن محصولها و سرویس ها


سرور مجازی رم 512 مگابایت
رم : 512 مگابایت
پهنای باند : 10 گیگابایت
هارد : 50 گیگابایت
آی پی اختصاصی : 1 عدد
آپتایم : 99.99
------------------------------------------
توجه در هنگام سفارش در قسمت توضیحات نوع سیستم عامل انتخابی خود را قید بفرمایید

24,000 تومان ماهانه

سرور مجازی رم 1 گیگابایت
رم : 1 گیگابایت
پهنای باند : 20 گیگابایت
هارد : 50 گیگابایت
آی پی اختصاصی : 1 عدد
آپتایم : 99.99
------------------------------------------
توجه در هنگام سفارش در قسمت توضیحات نوع سیستم عامل انتخابی خود را قید بفرمایید

30,000 تومان ماهانه

سرور مجازی رم 2 گیگابایت
رم : 2 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
هارد : 50 گیگابایت
آی پی اختصاصی : 1 عدد
آپتایم : 99.99
------------------------------------------
توجه در هنگام سفارش در قسمت توضیحات نوع سیستم عامل انتخابی خود را قید بفرمایید

42,000 تومان ماهانه

سرور مجازی رم 3 گیگابایت
رم : 3 گیگابایت
پهنای باند : 40 گیگابایت
هارد : 50 گیگابایت
آی پی اختصاصی : 1 عدد
آپتایم : 99.99
------------------------------------------
توجه در هنگام سفارش در قسمت توضیحات نوع سیستم عامل انتخابی خود را قید بفرمایید

50,000 تومان ماهانه

سرور مجازی رم 4 گیگابایت
رم : 4 گیگابایت
پهنای باند : 60 گیگابایت
هارد : 50 گیگابایت
آی پی اختصاصی : 1 عدد
آپتایم : 99.99
------------------------------------------
توجه در هنگام سفارش در قسمت توضیحات نوع سیستم عامل انتخابی خود را قید بفرمایید

62,000 تومان ماهانه

سرور مجازی رم 5 گیگابایت
رم : 5 گیگابایت
پهنای باند : 100 گیگابایت
هارد : 50 گیگابایت
آی پی اختصاصی : 1 عدد
آپتایم : 99.99
------------------------------------------
توجه در هنگام سفارش در قسمت توضیحات نوع سیستم عامل انتخابی خود را قید بفرمایید

88,000 تومان ماهانه