با سلام
آن دسته از کاربرانی که دارای فاکتور پرداخت نشده میباشند لطفا نسبت به پرداخت فاکتور خود تا آخر هفته جاری اقدام فرمایند در غیر این صورت عواقب بر عهده آنان خواهد بود


Wednesday, September 28, 2016

« برگشت